• sample-data (0 bytes)
  • IPGOD_logo.png (19 KiB)
  • 純中文檔名.pdf (251.9 KiB)
  • export.geojson (530 bytes)
  • airboxdata_v3.json (7.6 KiB)
  • CNS2DCI.csv (243.5 KiB)
  • 來花市違規自動照相固定桿設置地點.lat-lon.csv (3.8 KiB)
  • export.kml (30.6 KiB)
  • export.gpx (14.6 KiB)
  • 桃園消防分隊駐地位置_TWD97-WGS84.csv (5 KiB)
  • 新竹市違規自動照相固定桿設置地點.lat-lon.csv (3.8 KiB)
  • export.osm (17 KiB)
  • 新竹市消防局消防分隊駐地位置座標_lat-lon.csv (720 bytes)
  • CNS2DCI.txt (221.4 KiB)
  • temperature.csv (1.3 KiB)