Tutorial.jpg

網址: https://scidm.nchc.org.tw/dataset/bbeeceb1-ea56-4ab1-a8c1-f0955e89ac0f/resource/4ae9ed0d-70dc-45a3-909f-9b2d0597b349/nchcproxy/tutorial.jpg

根據資料集摘要

關於資料集的描述 粗體字 or 斜體字 階層一 階層二 階層三

來源:[公開]教學示範性資料集

嵌入

其他資訊

欄位
最後更新資料 六月 1, 2019
最後更新的詮釋資料 未知的
建立 未知的
格式 JPEG
共享範圍/授權 03 其他
Media typeimage/jpeg
Size17,094
formatJPEG
has viewsTrue
id4ae9ed0d-70dc-45a3-909f-9b2d0597b349
last modified8 個月前
on same domainTrue
package idbbeeceb1-ea56-4ab1-a8c1-f0955e89ac0f
position20
proxy urlhttps://scidm.nchc.org.tw/dataset/bbeeceb1-ea56-4ab1-a8c1-f0955e89ac0f/resource/4ae9ed0d-70dc-45a3-909f-9b2d0597b349/nchcproxy/tutorial.jpg
revision id56b346c9-08e4-47a2-a9b1-660c56698d24
stateactive
url typeupload
建立8 個月前
SHA2560522ce2cd358d6a76c54a1665cfcdb0d752ce0b5f30deb895626fa7134d7a046
MD51c93679a31e175cf0aff11e086355bb9