Clean_JZ.zip

根據資料集摘要

[ 費用:1000 NTD ] 資料庫名稱:北科大教育電台廣播節目語音語料庫(NER-TRS-VOL1-4) 北科大教育電台廣播節目語音語料庫(NER-TRS-VOL1-4),為台北科技大學廖元甫教授,轉寫國立教育電臺近年節目音檔,產生節目語音檔逐字稿,並做人工校正與人工切割成長度約30秒的音檔後,將總共約600小時語料,分成四個子集,以非營利使用授權方式發行語料庫。...

來源:NER-TRS-VOL1音檔

其他資訊

欄位
最後更新資料 九月 6, 2019
最後更新的詮釋資料 未知的
建立 未知的
格式 ZIP
共享範圍/授權 03 其他
Media typeapplication/zip
Size179,495,106
formatZIP
has viewsTrue
id4cfde201-638d-4cdc-8620-faa6a3ed158c
last modified8 個月前
on same domainTrue
package idad94ac87-add1-48c8-be21-a7a5534fbda7
position3
proxy urlhttps://scidm.nchc.org.tw/dataset/ad94ac87-add1-48c8-be21-a7a5534fbda7/resource/4cfde201-638d-4cdc-8620-faa6a3ed158c/nchcproxy/clean_jz.zip
revision ida3e3432e-810c-44c3-b723-a23179b699eb
stateactive
url typeupload
建立8 個月前
SHA25651c5dabf704acbaefe0de13d2cdb4993676a054cec93ac1225067bf9984d62e2
MD5b33919aa6b0444d7fbcbe7f4830492a1