Clean_CS.zip

根據資料集摘要

[ 費用:1000 NTD ] 資料庫名稱:北科大教育電台廣播節目語音語料庫(NER-TRS-VOL1-4) 北科大教育電台廣播節目語音語料庫(NER-TRS-VOL1-4),為台北科技大學廖元甫教授,轉寫國立教育電臺近年節目音檔,產生節目語音檔逐字稿,並做人工校正與人工切割成長度約30秒的音檔後,將總共約600小時語料,分成四個子集,以非營利使用授權方式發行語料庫。...

來源:NER-TRS-VOL1音檔

其他資訊

欄位
最後更新資料 九月 6, 2019
最後更新的詮釋資料 未知的
建立 未知的
格式 ZIP
共享範圍/授權 03 其他
Media typeapplication/zip
Size1,449,024,791
formatZIP
has viewsTrue
idc12072ab-c365-4049-9a41-82b7d3b2d627
last modified4 個月前
on same domainTrue
package idad94ac87-add1-48c8-be21-a7a5534fbda7
position1
proxy urlhttps://scidm.nchc.org.tw/dataset/ad94ac87-add1-48c8-be21-a7a5534fbda7/resource/c12072ab-c365-4049-9a41-82b7d3b2d627/nchcproxy/clean_cs.zip
revision idd1e4b46c-675e-4c7f-936c-2d87e8485d3f
stateactive
url typeupload
建立4 個月前
SHA256a085f48ef08a122f075901e146c0f4f092c8bb324118b3927820c38214a142b9
MD502a91d8ab8aa04264bc7bd3fb77a9324