Other_XQ.zip

根據資料集摘要

[ 費用:1000 NTD ] 資料庫名稱:北科大教育電台廣播節目語音語料庫(NER-TRS-VOL1-4) 北科大教育電台廣播節目語音語料庫(NER-TRS-VOL1-4),為台北科技大學廖元甫教授,轉寫國立教育電臺近年節目音檔,產生節目語音檔逐字稿,並做人工校正與人工切割成長度約30秒的音檔後,將總共約600小時語料,分成四個子集,以非營利使用授權方式發行語料庫。...

來源:NER-TRS-VOL4文本

其他資訊

欄位
最後更新資料 九月 6, 2019
最後更新的詮釋資料 未知的
建立 未知的
格式 ZIP
共享範圍/授權 03 其他
Media typeapplication/zip
Size707,062
formatZIP
has viewsTrue
idbc693328-9382-481a-b471-2d581f3b441d
last modified8 個月前
on same domainTrue
package id3c0be0d3-4072-4cf0-92ea-93b0e89b16d0
position9
proxy urlhttps://scidm.nchc.org.tw/dataset/3c0be0d3-4072-4cf0-92ea-93b0e89b16d0/resource/bc693328-9382-481a-b471-2d581f3b441d/nchcproxy/other_xq.zip
revision idb42229d3-8719-4c62-affc-670587bd9a08
stateactive
url typeupload
建立8 個月前
SHA2567a904eca7ca3682fc304ff1c8ee743e353d0bf6c4db425a54bdb3f3d31db8ceb
MD5ce65cbc8d96fd6a10e6e535eee9b3d73