Clean_GX.zip

根據資料集摘要

[ 費用:1000 NTD ] 資料庫名稱:北科大教育電台廣播節目語音語料庫(NER-TRS-VOL1-4) 北科大教育電台廣播節目語音語料庫(NER-TRS-VOL1-4),為台北科技大學廖元甫教授,轉寫國立教育電臺近年節目音檔,產生節目語音檔逐字稿,並做人工校正與人工切割成長度約30秒的音檔後,將總共約600小時語料,分成四個子集,以非營利使用授權方式發行語料庫。...

來源:NER-TRS-VOL4文本

其他資訊

欄位
最後更新資料 九月 6, 2019
最後更新的詮釋資料 未知的
建立 未知的
格式 ZIP
共享範圍/授權 03 其他
Media typeapplication/zip
Size689,772
formatZIP
has viewsTrue
ida63751f0-7829-4f87-89aa-c1ba29f4f463
last modified6 個月前
on same domainTrue
package id3c0be0d3-4072-4cf0-92ea-93b0e89b16d0
position4
proxy urlhttps://scidm.nchc.org.tw/dataset/3c0be0d3-4072-4cf0-92ea-93b0e89b16d0/resource/a63751f0-7829-4f87-89aa-c1ba29f4f463/nchcproxy/clean_gx.zip
revision id1d2f8a93-6d60-4d74-91bd-c570869d6efc
stateactive
url typeupload
建立6 個月前
SHA256d1748d6fb5169b00f4d24ba8e72a8fc9534a46764d3c51f9576c8766451b4082
MD59c4092831b345a120a1d923ecb4d358c