Clean_GN.zip

根據資料集摘要

[ 費用:1000 NTD ] 資料庫名稱:北科大教育電台廣播節目語音語料庫(NER-TRS-VOL1-4) 北科大教育電台廣播節目語音語料庫(NER-TRS-VOL1-4),為台北科技大學廖元甫教授,轉寫國立教育電臺近年節目音檔,產生節目語音檔逐字稿,並做人工校正與人工切割成長度約30秒的音檔後,將總共約600小時語料,分成四個子集,以非營利使用授權方式發行語料庫。...

來源:NER-TRS-VOL4文本

其他資訊

欄位
最後更新資料 九月 6, 2019
最後更新的詮釋資料 未知的
建立 未知的
格式 ZIP
共享範圍/授權 03 其他
Media typeapplication/zip
Size135,861
formatZIP
has viewsTrue
idae92452a-780c-4083-8a7f-59a6c14e2dee
last modified7 個月前
on same domainTrue
package id3c0be0d3-4072-4cf0-92ea-93b0e89b16d0
position3
proxy urlhttps://scidm.nchc.org.tw/dataset/3c0be0d3-4072-4cf0-92ea-93b0e89b16d0/resource/ae92452a-780c-4083-8a7f-59a6c14e2dee/nchcproxy/clean_gn.zip
revision id1d724418-6820-4fe8-98b9-9e717022b3bd
stateactive
url typeupload
建立7 個月前
SHA256393d5a3aab614bcdafdeb7739d6be8b02c355be04ef22d385c2ec5aab8a05042
MD5ba5dde11227d6cf91a0b6985ed0cbfdd