Clean_DA.zip

根據資料集摘要

[ 費用:1000 NTD ] 資料庫名稱:北科大教育電台廣播節目語音語料庫(NER-TRS-VOL1-4) 北科大教育電台廣播節目語音語料庫(NER-TRS-VOL1-4),為台北科技大學廖元甫教授,轉寫國立教育電臺近年節目音檔,產生節目語音檔逐字稿,並做人工校正與人工切割成長度約30秒的音檔後,將總共約600小時語料,分成四個子集,以非營利使用授權方式發行語料庫。...

來源:NER-TRS-VOL4文本

其他資訊

欄位
最後更新資料 九月 6, 2019
最後更新的詮釋資料 未知的
建立 未知的
格式 ZIP
共享範圍/授權 03 其他
Media typeapplication/zip
Size2,522,347
formatZIP
has viewsTrue
iddd7900f0-dbd1-4fba-94d8-a357d59f339a
last modified8 個月前
on same domainTrue
package id3c0be0d3-4072-4cf0-92ea-93b0e89b16d0
position2
proxy urlhttps://scidm.nchc.org.tw/dataset/3c0be0d3-4072-4cf0-92ea-93b0e89b16d0/resource/dd7900f0-dbd1-4fba-94d8-a357d59f339a/nchcproxy/clean_da.zip
revision id7e884382-4968-418f-acb9-9434cddb9887
stateactive
url typeupload
建立8 個月前
SHA2566cc345446e749ed409c5ae3f476f9d0e2419735e50886718127248f872adb83a
MD5a8e79ca31760d7c13e0edc9ce91f965f